پروژه ها

پروژه ها

معرفی رس

معرفی رس

زمینه های فعالیت

حوزه های فعالیت

رزومه

دریافت فایل رزومه شرکت

 

 

پیام مدیر عامل

صنعت احداث و به طور خاص بخش ساختمان یکی از مهم ترین زیرساختها و عوامل ایجاد اشتغال و توسعه پایدار می باشد . رونق و حرکت این صنعت در عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بوده و موجب به حرکت درآمدن سایر بخشهای اقتصاد و همچنین افزایش پویایی و نشاط جامعه می گردد .

بیش از 70 سال از عمر شرکت رُس به عنوان عضوی قدیمی از صنعت احداث گذشته است و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد . اعتماد متقابل و درازمدت ، به عنوان پایه های اصلی نگرش در ارتباط فی ما بین شرکت و ذینفعان چنان اهمیتی دارد که اقبال مستمر کارفرمایان و تداوم همکاری با شرکای تجاری و تامین کنندگان کالا در طول سالیان متمادی فعالیت شرکت از نتایج آن می باشند...

ادامه مطلب

شرکت رس ....

 
فارسی