پروژه های اجرا شده

 • فرهنگسرای نیاوران
  فرهنگسرای نیاوران
  فرهنگی
 • کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران
  کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران
  آموزشی
 • مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد
  مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد
  آموزشی
 • مجتمع علوم پزشکی زاهدان
  مجتمع علوم پزشکی زاهدان
  آموزشی
 • ساختمان مرکزی سازمان دانشگاه آزاد
  ساختمان مرکزی سازمان دانشگاه آزاد
  اداری
 • بیمارستان شهدای تجریش
  بیمارستان شهدای تجریش
  بهداشت و درمان
 • کارخانجات ابزاردقیق موادکاران
  کارخانجات ابزاردقیق موادکاران
  صنعتی
 • سالن آمفی تأتر واحد علوم تحقیقات
  سالن آمفی تأتر واحد علوم تحقیقات
  فرهنگی
 • نوسازی سالن همایش های منطقه آزاد چابهار
  نوسازی سالن همایش های منطقه آزاد چابهار
  فرهنگی
 • بازسازی مصلی بزرگ قم
  بازسازی مصلی بزرگ قم
  مذهبی
 • خوابگاه مجتمع علوم پزشکی زاهدان
  خوابگاه مجتمع علوم پزشکی زاهدان
  مسکونی
 • مسکن مهر پردیسان قم
  مسکن مهر پردیسان قم
  مسکونی
 • ساختمان 17 طبقه
  ساختمان 17 طبقه
  مسکونی
 • مجتمع مسکونی آبشار
  مجتمع مسکونی آبشار
  مسکونی
 • اسکله و بندر صیادی رمین
  اسکله و بندر صیادی رمین
  دریایی
 • مجتمع اداری مخابرات اهواز
  مجتمع اداری مخابرات اهواز
  اداری
 • بیمارستان شهید بهشتی قم
  بیمارستان شهید بهشتی قم
  بهداشت و درمان
 • بیمارستان 200 تختخوابی اردبیل
  بیمارستان 200 تختخوابی اردبیل
  بهداشت و درمان
 • بیمارستان 96 تختخوابی آل جلیل آق قلا
  بیمارستان 96 تختخوابی آل جلیل آق قلا
  بهداشت و درمان
 • موزه فرش تهران
  موزه فرش تهران
  فرهنگی
 • موزه هنرهای معاصر تهران
  موزه هنرهای معاصر تهران
  فرهنگی
فرهنگسرای نیاوران
فرهنگسرای نیاوران
فرهنگسرای نیاوران
فرهنگسرای نیاوران
فرهنگسرای نیاوران
Categories :
فرهنگی
project-official-chamran-library-01
project-official-chamran-library-01
project-official-chamran-library-02
project-official-chamran-library-02
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران

کار فرما : دانشگاه شهید چمران
مشاور : مهندسین مشاور موژدا و همکاران
زیر بنا : 27000مترمربع
محوطه سازی : 50000مترمربع
شروع : 1354
پایان :

Categories :
آموزشی
project-edu-uni-damavand-01
project-edu-uni-damavand-01
مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد

کارفرما : دانشگاه آزاد اسامی
زیربنا: 4407متر مربع
شروع: 1386
پایان:1389

Categories :
آموزشی
project-edu-mojtamae-oloom-pezeshki-zahedan-01
project-edu-mojtamae-oloom-pezeshki-zahedan-01
مجتمع علوم پزشکی زاهدان

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مشاور: مهندسین مشاور گروه ایجاد
زیربنا: 24000مترمربع
شروع: 1388
پایان:1392

Categories :
آموزشی
project-edu-center-building-tahghighat-02
project-edu-center-building-tahghighat-02
project-edu-center-building-tahghighat-01
project-edu-center-building-tahghighat-01
ساختمان مرکزی سازمان دانشگاه آزاد

کارفرما : دانشگاه آزاد اسامی
مشاور : مهندسین مشاور موژدا – آهون
زیربنا: 16000متر مربع
شروع: 1386
پایان: 1392

Categories :
اداری
project-hospital-tajrish-tehran-01
project-hospital-tajrish-tehran-01
project-hospital-tajrish-tehran-02
project-hospital-tajrish-tehran-02
بیمارستان شهدای تجریش

کار فرما : وزارت بهداشت ودرمان و آموزش علوم پزشکی
(سازمان خدمات اجتماعی سابق)
محل پروژه : تهران – میدان تجریش
زیر بنا : 12500مترمربع
محوطه سازی : 60000مترمربع
شروع : 1346
پایان : 1352

Categories :
بهداشت و درمان
project-industrial-factory-mavadkaran-02
project-industrial-factory-mavadkaran-02
project-industrial-factory-mavadkaran-01
project-industrial-factory-mavadkaran-01
کارخانجات ابزاردقیق موادکاران

کارفرما : شرکت مهندسی مواد کاران
مشاور : مهندسین مشاور صنعتی نوها
زیربنا: 10000متر مربع
شروع : 1385
پایان: 1389

Categories :
صنعتی
project-edu-center-building-tahghighat-04
project-edu-center-building-tahghighat-04
project-edu-center-building-tahghighat-03
project-edu-center-building-tahghighat-03
سالن آمفی تأتر واحد علوم تحقیقات

کارفرما : دانشگاه آزاد
اسامی مشاور :
مهندسین مشاور موژدا – آهون

Categories :
فرهنگی
project-official-chabahar-hall-01
project-official-chabahar-hall-01
project-official-chabahar-hall-02
project-official-chabahar-hall-02
project-official-chabahar-hall-03
project-official-chabahar-hall-03
نوسازی سالن همایش های منطقه آزاد چابهار

کارفرما:سازمان منطقه آزاد چابهار
مشاور:مهندسین مشاور آبادیس سازه آکام
زیربنا: 2000متر مربع
شروع: 1394

Categories :
فرهنگی
project-Religious-h-masomeh-03
project-Religious-h-masomeh-03
project-Religious-mosala-qom-01
project-Religious-mosala-qom-01
project-Religious-mosala-qom-02
project-Religious-mosala-qom-02
بازسازی مصلی بزرگ قم

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی – سازمان مجری
ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
مشاور:مهندسین مشاور طراحان البرز
سال شروع فاز اول: 1387
سال شروع فاز دوم: 1391

Categories :
مذهبی
project-residential-dormetory-zahedan-01
project-residential-dormetory-zahedan-01
خوابگاه مجتمع علوم پزشکی زاهدان

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محل پرووژه: زاهدان
زیربنا: 7500مترمربع
شروع: 1388
پایان:1391

Categories :
مسکونی
project-residential-mehr-qom-01
project-residential-mehr-qom-01
مسکن مهر پردیسان قم

طرح مسکن مهر- پردیسان قم
کارفرما: سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

Categories :
مسکونی
project-residential-17-floor-01
project-residential-17-floor-01
ساختمان 17 طبقه

مشاور : بالی فرانسه ( این ساختمان به روش مهندسی معکوس طراحی شده است . )
محل پروژه : تهران شهرک غرب |قدس| جنب مهستان
زیر بنا : 11000مترمربع
محوطه سازی : 2000مترمربع
شروع : 1354
پایان : 1354

Categories :
مسکونی
project-residential-abshar-01
project-residential-abshar-01
مجتمع مسکونی آبشار

کارفرما:شرکت سامان گستران پویا
زیربنا: 44350متر مربع
شروع: 1393

Categories :
مسکونی
project-industrial-ramin-01
project-industrial-ramin-01
اسکله و بندر صیادی رمین

ترمیم اسکله صیادی واحداث فضاهای پشتیبانی و محوطه سازی

کارفرما: شرکا سهامی شیات ایران

مشاور: دریا سازه

محل پروژه : چابهار

Categories :
دریایی
project-official-mokhaberat-ahvaz-01
project-official-mokhaberat-ahvaz-01
project-official-mokhaberat-ahvaz-02
project-official-mokhaberat-ahvaz-02
مجتمع اداری مخابرات اهواز

کار فرما : وزارت پست وتلگراف و تلفن

(وزارت ارتباطات و فن آوری اطاعات)

مشاور : مهندسین مشاور تدبیر و عمران همراه با شرکت مخابرات استان خوزستان

محل پروژه : اهواز- انتهای کیان پارس

زیر بنا : 25000متر مربع

محوطه سازی : 10000مترمربع همراه با  50000مترمربع زمین ورزشی

شروع : 1369

پایان : 1375

Categories :
اداری
project-hospital-beheshti-qom-01
project-hospital-beheshti-qom-01
project-hospital-beheshti-qom-02
project-hospital-beheshti-qom-02
بیمارستان شهید بهشتی قم

کار فرما : وزارت مسکن وشهر سازی

مشاور : مهندسین مشاور لیویران

محل پروژه : قم

زیر بنا : 30000متر مربع

محوطه سازی : 500000متر مربع

شروع : 1354

پایان : 1361

Categories :
بهداشت و درمان
project-hospital-ardabil-01
project-hospital-ardabil-01
project-hospital-ardabil-02
project-hospital-ardabil-02
بیمارستان 200 تختخوابی اردبیل

کار فرما : وزارت مسکن و شهرسازی

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

مشاور : مهندسین مشاور شورا

محل پروژه : اردبیل- بلوار آزادگان

زیر بنا : 21000مترمربع

محوطه سازی :  50000متر مربع

شروع : 1380

پایان : 1383

Categories :
بهداشت و درمان
project-hospital-aghalal
project-hospital-aghalal
بیمارستان 96 تختخوابی آل جلیل آق قلا

کار فرم: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مشاور : مهندسین مشاور ماهر و همکاران

محل پروژه : گلستان – گرگان

زیر بنا : 11،000مترمربع

شروع : 1382

پایان : 1387

Categories :
بهداشت و درمان
farsh-03
farsh-03
1
1
photo_2017-12-16_16-25-26
photo_2017-12-16_16-25-26
موزه فرش تهران

کارفرما: وزارت فرهنگ و هنر سابق(وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی )

زیربنا: 3400مترمربع

محل پروژه : تهران- خیابان کارگر

شروع : 1351

پایان : 1355

Categories :
فرهنگی
Tehran_Museum_of_Contemporary_Art_1_edit
Tehran_Museum_of_Contemporary_Art_1_edit
هنرهای معاصر (2)
هنرهای معاصر (2)
هنرهای معاصر (3)
هنرهای معاصر (3)
موزه هنرهای معاصر تهران

کار فرما : وزارت فرهنگ و هنر سابق (وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی)

مشاور : مهندسین مشاور داض

محل پروژه : تهران- خیابان کارگر شمالی- پارک لاله

زیر بنا : 20000متر مربع

محوطه سازی : 50000متر مربع

شروع : 1351

پایان : 1355

Categories :
فرهنگی
فارسی