خط و مشی کیفیت

این شرکت سعی کرده تمامی پروژه های خود را با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای ملی در زمان بندی دقیق و با هزینه بهینه به انجام برساند ، سوابق گذشته و تقدیرنامه های اخذ شده خود نشانه موفقیت شرکت در این زمینه می باشد و سعی بر این است موارد زیر را در زمینه حصول کیفیت مدنظر قرار دهد .

-توجه ویژه به کیفیت ساخت و مدت زمان اجرای پروژه ها.

– جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت مصرف مصالح و انرژی .

– ارتقاء نظام رتبه بندی شرکت از طریق بکارگیری فن آوریهای پیشرفته و جذب نیروی انسانی کارآمد و آموزش تخصصی آنها در سطوح فنی و مدیریتی.

– تلاش برای بهبود مستمر در نتایج کمی و کیفی طرحهای اجرایی بوسیله اصلاح فرآیندها .

– شناخت دقیق نیازمندیها و دستیابی به رضایت کارفرمایان و جلب اعتماد آنها با تاکید بر روش های ملی واستانداردهای فنی .

– بکارگیری روشهای مدرن سرویس و نگهداری ماشین آلات .

– ایجاد تعهد اخلاقی و کاری در پرسنل بوسیله ارج نهادن به ایشان ، مشارکت در تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت زندگی آنها .
– پایبندی به اجرای دقیق پروژه ها بر طبق برنامه زمان بندی و با کیفیت مورد تائید استانداردهای ملی .
– فراهم نمودن محیط کاری مناسب و افزایش سطح دانش حرفه ای .
– ایجاد زمینه های آموزشی علمی و عملی مجموعه نیروی انسانی شرکت به منظور کسب مهارتهای لازم .
– ترویج فرهنگ کیفیت در سطوح مختلف پرسنلی .

 شرکت رُس با نگرش اصولی بر پایه مشارکت همگانی پرسنل متعهد می شود با سازماندهی و بازنگری فرآیندها و فراهم نمودن منابع لازم جهت تحقق اهداف خط مشی مطابق با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ( 2008-9001 ISO ) بستر لازم را جهت تداوم و پویایی این سیستم فراهم آورد.

 فرآیندها و اهداف کیفی مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت ، در سطح شرکت تعریف و ایجاد شده و عملکرد آن به صورت منظم توسط نماینده مدیریت به منظور بهبود مستمر اثربخشی” سیستم مدیریت کیفیت ” به هیئت مدیره گزارش می گردد .


 
فارسی