به نام خداوند جان و خرد

 

صنعت احداث و به طور خاص بخش ساختمان یکی از مهم ترین زیرساختها و عوامل ایجاد اشتغال و توسعه پایدار می باشد . رونق و حرکت این صنعت در عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بوده و موجب به حرکت درآمدن سایر بخشهای اقتصاد و همچنین افزایش پویایی و نشاط جامعه می گردد .

بیش از 70 سال از عمر شرکت رُس به عنوان عضوی قدیمی از صنعت احداث گذشته است و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد . اعتماد متقابل و درازمدت ، به عنوان پایه های اصلی نگرش در ارتباط فی ما بین شرکت و ذینفعان چنان اهمیتی دارد که اقبال مستمر کارفرمایان و تداوم همکاری با شرکای تجاری و تامین کنندگان کالا در طول سالیان متمادی فعالیت شرکت از نتایج آن می باشند .

تعهد به ارزش های بنیادین مانند کیفیت ، ایمنی و محیط زیست اصول اساسی پیشرفت ما را تشکیل می دهند و باور داریم که با تمرکز روی ارکان مهم پیش گفته ، همچنان در صنعت احداث جزء شرکتهای مطرح و پیشرو باقی خواهیم ماند و جایگاهی را که در طول این سالیان با زحمات و تلاش همکاران که با دانش ، تجربه و تعهد خود و در جهت مسیر تعالی پیشرفت و تحقق اهداف و ارزشهای مورد قبول شرکت گام برداشته اند ارتقا خواهیم بخشید .

امیدوارم با یاری خداوند بزرگ ، تلاش و همدلی مدیران و کارکنان شایسته شرکت و تعامل سازنده با ذینفعان در جهت اهداف فوق گام برداریم .

        محمدعلی تخم پاش

              مدیرعامل

فارسی